Cheesefoot Head niedaleko Winchester, Hampshire

Cissbury Rings, 6 lipca 1995.

Piktogram został znaleziony w pobliżu starożytnego fortu na wzgórzu Cissbury Rings oraz w bliskim sąsiedztwie lotnika Shoreham. Mierzył 250 stóp średnicy, wiec był bardzo duży, jeden z największych, jaki kiedykolwiek odkryto.

Koncentryczne pierścienie wokół przesuniętego środka nadały mu iluzoryczną perspektywę. Przedstawiono kilka ciekawych i różnych interpretacji owego piktogramu. Jedna z nich mówi o eliptycznej konfiguracji planetarnej z centralnym słońcem. Kolejną zrodzoną przez fanów kręgów zbożowych mówi o unoszącej się maszynie z napędem grawityacyjnym. Dość śmiałe twierdzenia zrodzone w umysłach ich twórców. Ciekawa jest szczególnie koncepcja grawitacyjnego napędu.

Trzecie wyjaśnienie i naszym zdaniem najbardziej odpowiednie to formacja przedstawiająca i wyjaśniająca efekt Dopplera. W fizyce efekt Dopplera jest najlepiej znany jako efekt dźwięku. Dźwięk mijając nas zmienia swoją tonację. Zbliżając się do nas fala dźwiękowa zabrzmi wyżej, natomiast gdy oddala się zniża swoją fonację. Oczywiście to tylko przykład, a efekt Dopplera nie ogranicza się tylko do fal dźwiękowych. W rzeczywistości obejmuję efekt wszelkiego rodzaju fale, takie jak fale elektromagnetyczne, grawitacyjne oraz świetlne.

Szeroko stosowany system śledzenia GPS to wynalazek oparty na efekcie Dopplera.

Po lewej: efekt Dopplera. Po prawej: efekt Dopplera związany ze światłem.

Jeśli w formowaniu zboża jest przekaz, jak w wielu innych piktogramach, tak w tym kieruje naszą uwagę na bardzo ogólną i podstawową ideę. Warto w tym miejscu wspomnieć o piktogramie z lipca 2001 roku.

Cliffords Hill, lipiec 2001

W tej formacji możemy ponownie wykryć wzór fal. Fale o różnej częstotliwości. Czy to możliwe, że spotkamy się z innym modelem widma fal elektromagnetycznych?

Widmo fal elektromagnetycznych, jak zwykle przedstawiane w tradycyjnej nauce.

O nas

Głównym powodem, dla którego rozpoczęliśmy ten projekt, była próba stworzenia centralnego miejsca dla uzasadnionych teorii i do prowadzenia dyskusji. Byliśmy zirytowani sztuczną sensacją w tej dziedzinie (zrób szybkie wyszukiwanie w Google, a zobaczysz, że marketerzy wykorzystują społeczność UFO jako głupców) i chcieliśmy stworzyć prawdziwą witrynę, abyśmy mogli dzielić się informacjami i prowadzić prawdziwe rozmowy z innymi, którzy szukają rzetelnych informacji bez nadmuchanych teorii spiskowych.

Newsletter

© 2020 Anunnaki. Stworzone przez Originative